Υπηρεσίες και Υποστήριξη

Παρέχουμε υπηρεσίες, με την κατάλληλη δόση ικανότητας & πάθους για αυτό που κάνουμε.
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Υλοποίησης

Υπηρεσίες Υλοποίησης

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες Ανανέωσης

Υπηρεσίες Ανανέωσης

Υποστήριξη – Τηλέφωνα Επικοινωνίας
+30 2681021210
+30 2681074500
+30 2641020075
+30 2651130030
Υπηρεσίες
Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών, σχεδιασμού και ανάπτυξης μηχανογραφικής παρακολούθησης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, εγκατάσταση και προσαρμογή του επιχειρηματικού λογισμικού, συνεχή εκπαίδευση των χειριστών καθώς και την συνεχή υποστήριξη λειτουργίας του.

Παράλληλα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης σταθερών και ασύρματων δικτύων, την εγκατάσταση Server και τερματικών και την ένταξη σε ενιαίο περιβάλλον του περιφερειακού εξοπλισμού.

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Σχεδιάζουμε μεθοδικά και αναπτύσσουμε μηχανογραφική παρακολούθηση της λειτουργίας.

Ανάλυση Αναγκών

Αναλύουμε τις ανάγκες σας και απομονώνουμε το ακριβές πρόβλημα ή ζητούμενο.

Εκπαίδευση Χειριστών

Φροντίζουμε οι χειριστές των προϊόντων μας να εκπαιδεύονται επαρκώς και τακτικά.

Hardware & Υποδομές

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σταθερά και ασύρματα δίκτυα, καθώς εγκαθιστούμε Server & τερματικά.
Χρειάζεστε κάποια συμβουλή;
Στην Epirusnet είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ανά πάσα στιγμή!
Epirusnet Integrator

Κεντρικό Άρτα: Π. Γαρουφαλιά 17 & Περιφ. οδός Άρτας
Υπ/μα Αγρινίου: Ηρώων Πολυτεχνείου 86
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
+30 2681021210 και +30 2681074500
+30 2641020075 και +30 2651130030
Email: info[@]epirusnet.gr