Παρέχουμε υπηρεσίες, με την κατάλληλη δόση ικανότητας & πάθους για αυτό που κάνουμε.

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών, σχεδιασμού και ανάπτυξης μηχανογραφικής παρακολούθησης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, εγκατάσταση και προσαρμογή του επιχειρηματικού λογισμικού, συνεχή εκπαίδευση των χειριστών καθώς και την συνεχή υποστήριξη λειτουργίας του. Παράλληλα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης σταθερών και ασύρματων δικτύων, την εγκατάσταση Server και τερματικών και την ένταξη σε ενιαίο περιβάλλον του περιφερειακού εξοπλισμού.

Ανάλυση Αναγκών
Ανάλυση Αναγκών

Αναλύουμε τις ανάγκες σας και απομονώνουμε το ακριβές πρόβλημα ή ζητούμενο

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Σχεδιάζουμε μεθοδικά και αναπτύσσουμε μηχανογραφική παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης σας

Εκπαίδευση των Χειριστών
Εκπαίδευση των Χειριστών

Φροντίζουμε οι χειριστές των προϊόντων μας να εκπαιδεύονται επαρκώς και τακτικά

Hardware – Υποδομές
Hardware – Υποδομές

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σταθερά και ασύρματα δίκτυα, καθώς εγκαθιστούμε Server & τερματικά