Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής

Καλώς ήρθατε στον επίσημο ιστότοπο της Epirusnet.

Οι Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε υπηρεσίες, με την κατάλληλη δόση ικανότητας & πάθους για αυτό που κάνουμε.

Ανάλυση Αναγκών
Ανάλυση Αναγκών

Αναλύουμε τις ανάγκες σας και απομονώνουμε το ακριβές πρόβλημα ή ζητούμενο

Εκπαίδευση των Χειριστών
Εκπαίδευση των Χειριστών

Φροντίζουμε οι χειριστές των προϊόντων μας να εκπαιδεύονται επαρκώς και τακτικά

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Σχεδιάζουμε μεθοδικά και αναπτύσσουμε μηχανογραφική παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης σας

Hardware - Υποδομές
Hardware – Υποδομές

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σταθερά και ασύρματα δίκτυα, καθώς εγκαθιστούμε Server & τερματικά

Galaxy ERP

Το Galaxy Enterprise Suite ERP, αποτελεί την πρόταση ERP της SingularLogic για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, όπου οι σύνθετες και πολλαπλές ανάγκες τους απαιτούν ολοκληρωμένη λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση και πληροφόρηση χωρίς όρια.

Pylon ERP

Το PYLON ERP της Epsilon Net υποστηρίζει και απλοποιεί όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης αυξάνοντας την ταχύτητα, τον έλεγχο, την οργάνωση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της

Τα Προϊόντα μας

Παρέχουμε ποιοτικό προϊόν, σε ανταγωνιστικές τιμές για την αγορά.
Παρέχουμε υπηρεσίες, με την κατάλληλη δόση ικανότητας & πάθους για αυτό που κάνουμε.

Χρειάζεστε κάποια συμβουλή?

Στην Epirusnet είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ανά πάσα στιγμή!

Συνεργασίες

Epsilon Singular Logic
Epsilon Net
Data Communication EpsilonNet Group